Personel

Lekarze

pediatra

przyjmuje dzieci chore i zdrowe

specjalista pediatra

przyjmuje pacjentów dorosłych i dzieci

pediatra

przyjmuje pacjentów dorosłych i dzieci chore

internista

przyjmuje pacjentów dorosłych

specjalista pediatra

przyjmuje dzieci chore i zdrowe

specjalista chorób wewnętrznych

przyjmuje pacjentów dorosłych

specjalista medycyny rodzinnej

przyjmuje pacjentów dorosłych i dzieci chore

Pielęgniarki

piel. B. Sobolewska
piel. M.Kasperek
piel. J. Danilczyk
piel. K. Krzemińska
piel. J. Zdralek-Napiórkowska